EHC Gletscherspalter vs HC Bonecrushers

20:15

EHC Gletscherspalter vs EHC Buchs Northstars (Senioren)

20:15

Ice Dogs vs EHC Gletscherspalter

17:00

EHC Zürich Lions vs EHC Gletscherspalter

19:30

EHC Gletscherspalter vs EHC Zürich Lions

vs

EHC Gletscherspalter vs EHC Hombrechtikon

vs