HC Sushi-Kings vs EHC Gletscherspalter

14:45

EHC Zürich Lions vs EHC Gletscherspalter

09:55

Goldies vs EHC Gletscherspalter

07:30

EHC Eisbrecher vs EHC Gletscherspalter

vs

Red Sox vs EHC Gletscherspalter

vs

EHC Dukla Kamikaze vs EHC Gletscherspalter

vs

Greifensee Griffins vs EHC Gletscherspalter

vs

Goldies vs EHC Gletscherspalter

vs

EHC Zürich Lions vs EHC Gletscherspalter

vs

HC Bonecrushers vs EHC Gletscherspalter

vs